Новости

Ինչպես էին զարմացել Սոլովյովը և Սատանովսկին, երբ տեսան Մեծ Թուրանի քարտեզը․․․

Ինչպես էին զարմացել Սոլովյովը և Սատանովսկին, երբ տեսան Մեծ Թուրանի քարտեզը․․․ <<Թուրքիայի և Ադրբեջանի հшնցավոր ղեկավարության ախորժակը՝ Պովոլժիից մինչև Յակուտիան, Ռուսաստանի Դաշնության տարածաշրջանի [...]