Քուրդ երգիչը կատարում է Սայաթ Նովա թուրքական հաղորդման ժամանակ․․․

Քուրդ երգիչը կատարում է Սայաթ Նովա թուրքական հաղորդման ժամանակ․․․

A Kurdish singer performs Sayat Nova in a Turkish program․․․

Ձեր կարծիքներն անպայման թողեք մեկնաբանություններում։ Բարի դիտում․․․

Be sure to leave your feedback in the comments. Nice view․․․